Poznawanie, odkrywanie i uczenie się. Zachwyt to mój nieodłączny kompan. Podróż... droga... wędrówka... sama w sobie jest wartością. Niekoniecznie liczy się dotarcie do celu. Cel staje się tylko następnym przystankiem w kolejnej podróży i tworzy opowieść. Story... Bo MadaTravelStory to opowieść mojego życia przeplatanego podróżą.

Exploring, Discovering and Learning. Admiration is my all-time companion. Travelling... wandering... hiking is the value in itself. Reaching the destination does not really count. Destination becomes just the next stop in the next journey. These stops are parts of my story. MadaTravelStory
polski blogenglish blog

@MadaTravelStory

YouTube filmik

Youtube grafika +link do filmiku

Formularz kontaktowy